Online магазин за канцеларски и офис материали с най- добра актуализация в България!

Категории

Санифорт - гранули

Санифорт. Хлорен препарат с широко приложение.

Опаковка от 1кг.

ГРАНУЛИ - натриев дихлоризоцианурат дихидрат 99% със съдържание на активен хлор
мин. 56%.

 

Детайли


28,00 лв. с ДДС

(23,33 лв. без ДДС)


Препаратът е с бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, спороцидно (B.subtilis), вирусоцидно (Полиомиелитен вирус тип 1,2,3, Аденовирус 3, коксаки вирус типове А2, В1 и В5, HАV, HBV, HIV), фунгицидно (C. albicans, A. niger) и алгицидно действие.

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Обект на дезинфекция Концентрация Работен разтвор Начин на употреба Експозиция
Повърхности (подове, стени, плотове, маси) в рискови зони 0.05% 5 г (или 2 табл) / 10 л вода Бърсане или обливане без измиване с вода 20 минути
Повърхности (подове, стени, плотове, маси) с по-нисък риск 0.025% 2,5 г (или 1 табл) / 10 л вода Бърсане или обливане без измиване с вода 20 минути
Съдове, прибори в кухненски боксове 0.05% 5 г (или 2 табл) / 10 л вода Потапяне, обливане 20 минути
Яйца 0.025% 2,5 г (или 1 табл) / 10 л вода Потапяне 15 - 20 минути
Плодове и зеленчуци 0.01% 1 г (или 1/2 табл) / 10 л вода Потапяне 15 - 20 минути
Санитарни възли 0.05% 5 г (или 2 табл) / 10 л вода Бърсане или обливане без измиване с вода 15 - 20 минути
Подлоги, уринатори 0.05% 5 г (или 2 табл) / 10 л вода Потапяне 15 - 20 минути
Секрети и екстрети 1% 10 г (или 4 табл) / 1 л вода Обливане 15 - 20 минути
Бяло болнично бельо 0.025% - 0.05 % 2,5 - 5 г (или 1 - 2 табл) / 10 л вода Накисване в периода на предпране 15 - 20 минути
Лабораторна стъклария 0.05% 5 г (или 2 табл) / 10 л вода Потапяне, обливане 15 - 20 минути

Дезинфекция на питейна вода и вода в плувни басейни:

Обект на дезинфекция Препарат Работен разтвор Експозиция
Питейна вода в закрити водоснабдителни съоръжения - цистерни, водопроводи, резервоари Санифорт гранули или таблети 1-2.5 г (или 1/2 - 1 табл) / 1000 л вода 30 минути при концентрация на свободен хлор 0.3 - 0.5 мг/л вода
Съдържанието на свободен хлор се определя по БДС 3560-81*
Водоизточници (кладенция водохващания) 2.5 - 20 г (или 1 - 8 табл) / 1000 л вода 120 минути
Плувни басейни първо пълнене Санифорт гранули или таблети 10-20 г (или 4-8 табл) / 1000 л вода до 2 пъти дневно на 12 часа при концентрация на свободен хлор 0.3 - 0.5 мг/л вода
Съдържанието на свободен хлор се определя по БДС EN ISO 7393-2001*
поддържаща доза 0.5-1.0 г (или 1/4 - 1/2 табл) / 1000 л вода дневно
* За прецизна дозировка на препарата следва да се отчита хлор поглъщаемостта на водата
 
Дезинфекционни бариери Санифорт гранули 5 г (или 2 табл) / 10 л вода чрез преминаване през воден разтвор на препарата при време на въздействие 3 минути

Количка  

(празна)

Новини

Manufacturers